עגלות תאומים, עגלות אחים | דוורון מוצרי תינוקות

עגלות תאומים / אחים

בואו של ילד לעולם הינה שמחתו הגדולה ביותר של כל הורה והורה. אך, בואם של שני ילדים לעולם, בין אם תאומים ובין אם בהפרש של מס' שנים הינה שמחה כפולה. אולם האושר וששון ההורים כפולים, גם האחריות שמוטלת עליו היא כפולה ומכופלת. לכן על ההורה לחשוב היטב איזו עגלה או טיולון יתאימו באופן הטוב והיעיל ביותר לשגרתו העסוקה.

עגלות תאומים / אחים