כיסאות בטיחות | דוורון מוצרי תינוקות

כיסאות בטיחות

כיסאות הבטיחות הנם הדרך הטובה ביותר להגן על ילדיכם ברכב ולשמור עליהם בכל סביבה בה הם נמצאים.

כיסאות בטיחות

כיסאות בטיחות לקבוצה 0+ (0-13 ק"ג)
תינוק - מיום הלידה ולפחות עד גיל שנה ומשקל של 13 ק"ג (שני התנאים צריכים להתקיים).
התקנת מושב הבטיחות ברכב - יש להסיע את התינוק במושב בטיחות לתינוקות המותקן נגד כיוון הנסיעה. המקום הבטוח ביותר למיקום הכיסא הוא במושב האחורי. אסור להתקין מושב בטיחות במושב שליד הנהג אם מותקנת מולו כרית אויר פעילה. על מושב הבטיחות להיות מרותק לרכב ע"י חגורת הבטיחות שברכב בהתאם להוראות יצרן מושב הבטיחות והוראות יצרן הרכב.
חגירת התינוק - על התינוק להיות חגור ברצועות מושב הבטיחות. רצועות מושב בטיחות בהן חוגרים תינוק צריכות לצאת מהחריץ שמתחת לכתפי התינוק ולהיות צמודות לגוף התינוק, אך לא באופן שלוחצות עליו. ישיבת התינוק – התינוק מונח במושב הבטיחות בזווית של כ- 45 מעלות למושב הרכב.

כיסאות בטיחות לקבוצה 1 (9-18 ק"ג)
התקנת מושב הבטיחות ברכב – המקום המיטבי להושבת הפעוט ברכב הוא במרכז המושב האחורי של הרכב. ניתן להתקין את מושב הבטיחות עם כיוון הנסיעה, אך רצוי להשאיר את התינוק ישוב במושב הבטיחות כנגד כיוון הנסיעה עד כמה שניתן, אפילו עד גיל שנתיים (קיימים מושבי בטיחות עם ונגד כיוון הנסיעה המותאמים לכך). אסור להתקין מושב בטיחות במושב שליד הנהג אם מותקנת מולו כרית אויר פעילה. על מושב הבטיחות להיות מרותק לרכב ע"י חגורת הבטיחות של הרכב בהתאם להוראות יצרן מושב הבטיחות והוראות יצרן הרכב.
חגירת הפעוט - על הפעוט להיות חגור ברצועות מושב הבטיחות. רצועות מושב הבטיחות בהן חוגרים פעוט צריכות לצאת מהחריץ שמעל לכתפי הפעוט.
ישיבת הפעוט - רצוי שהפעוט ישב בצורה זקופה במושב הבטיחות. יש לשים לב לפעוט ולהקפיד שלא ישתחרר מחגורת הבטיחות.

כיסאות בטיחות לקבוצה 0+/1 (0-18 ק"ג)
במידה ואתם משתמשים כיסאות בטיחות מקבוצה 0+/1, על הפעוט לשבת כנגד כיוון הנסיעה מגיל לידה ועד שהוא מגיע למשקל של 9 ק"ג. כאשר הפעוט שוקל בין 9-13 ק"ג, ניתן להחליט אם להשאיר את התינוק ישוב כנגד כיוון הנסיעה או לסובבו לשבת עם כיוון הנסיעה. הכול תלוי בהעדפת ההורים והפעוט. בכל מקרה מומלץ מאוד, מטעמי בטיחות, להמשיך להשתמש בכיסא הבטיחות כשפני התינוק פונים כנגד כיוון הנסיעה עד הגיעו למשקל 13 ק"ג.
כיסאות בטיחות מהסוג הזה בדרך כלל מכילים מעברים צבעוניים לרצועות, שכל אחד מהצבעים מסמל קבוצה אחרת: צבע כחול מסמל קבוצה 0+, צבע אדום מסמל קבוצה 1.